aanmelden fit en vitaal 60+ donderdag

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de lessen seniorenfit van Anneke Bindt:

  • donderdag 09:30 tot 10:30 uur
  • start op donderdag 1 september 2022 | laatste les in juni 2023
  • 40 lessen
  • kosten: eenmalig €244,00 per cursusjaar óf 10 x €24,40 per maand via automatische incasso
De inschrijvingen worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Mocht een groep vol zijn, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent worden uitgevallen lessen ingehaald. Geen les in de kerst- en zomervakantie. Het deelnemen aan deze cursussen is geheel voor eigen risico. 
Buurthuis de Kolk hanteert de AVG-privacywetgeving en gaat derhalve verantwoord om met uw persoonsgegevens. Inzage van uw persoonsgegevens is mogelijk.