diner!

Elk seizoen wordt er aansluiting gezocht (en dús een reden!) om een etentje te organiseren. Deze etentjes vinden meestal plaats op maandag en zijn door en voor de buurt gemaakt.Een team van vijf à zes enthousiaste mannen en vrouwen bepaalt iedere keer weer een nieuw menu en samen staan zij de hele middag in de keuken om rond de klok van vijf de maaltijd op te dienen aan de gasten.
Woont u in de Rosmolenwijk en wilt u ook een keer mee-eten? Dat kan natuurlijk! Houdt de posters in de gaten: deze hangen bij de Kolk (en meestal bij de Noorderkerk, de Deka en Van Langelaar), maar de posters zullen ook op de website en op facebook geplaatst worden. Op de poster staat hoe u zich kunt aanmelden om mee te eten!

(Mocht u nou nét buiten de boot vallen, omdat het maximum aantal eters is bereikt: er valt veel meer te eten in de Kolk!)
De data voor de Buurtmaaltijd zijn gewijzigd. Deze vinden een keer in de twee weken plaats i.s.m. het RIBW. De twee nieuwe koks die zich hebben aangemeld zijn Hossein en Noa en koken op: 26 mei, 9 juni, 23 juni en 7 juli.

Elke derde donderdag van de maand kunt u eten in het Internationaal Eetcafé van het SWT. Voor beide maaltijden kunt u zich aanmelden op de intekenlijsten in de hal van Buurthuis de Kolk.)