diner!

BUURTMAALTIJDEN OP ELKE VRIJDAGAVOND EN VAAK OP DE MAANDAG, EN INTERNATIONAAL EETCAFE OP DE DONDERDAG,


De eerste buurtmaaltijd
van het begin van seizoen is op vrijdag 8 september 2023. Het koken van de buurtmaaltijd op de vrijdagavond (met daarna spelletjesavond) gebeurd door een enthousiast team van vrijwilligers. Elke vrijdagavond is het een verrassing wat er tafel wordt gezet.
S.v.p. op de donderdag voor 16.00 uur intekenen op de intekenlijst.

Elk seizoen wordt er aansluiting gezocht (en dús een reden!) om een etentje te organiseren. Deze etentjes vinden meestal plaats op maandag en zijn door en voor de buurt gemaakt. Een team van vijf à zes enthousiaste mannen en vrouwen bepaalt iedere keer weer een nieuw menu en samen staan zij de hele middag in de keuken om rond de klok van vijf de maaltijd op te dienen aan de gasten.
Woont u in de Rosmolenwijk en wilt u ook een keer mee-eten? Dat kan natuurlijk! Houdt de posters in de gaten: deze hangen bij de Kolk (en meestal bij de Noorderkerk, de Deka en Van Langelaar), maar de posters zullen ook op de website en op facebook geplaatst worden. Op de poster staat hoe u zich kunt aanmelden om mee te eten!

(Mocht u nou nét buiten de boot vallen, omdat het maximum aantal eters is bereikt: er valt veel meer te eten in de Kolk!)

Elke derde donderdag van de maand kunt u eten in het Internationaal Eetcafé van het SWT. Voor beide maaltijden kunt u zich aanmelden op de intekenlijsten in de hal van Buurthuis de Kolk.)