wie is wie

Heel graag willen we u voorstellen wie er zoal in de Kolk rondlopen. De vele bezoekers, gebruikers, deelnemers zijn ontzettend belangrijk om het buurthuis ‘in gebruik’ te houden, maar daarnaast zijn er ook talloze vrijwilligers die ervoor zorgen dat er ook bezocht, gebruikt en deelgenomen kan worden. Om de zoveel tijd plaatsen we hier weer een nieuwe vrijwilliger, zodat u ook de gezichten achter de namen kan ontdekken!

Oud-vrijwilliger Aaldrik Oudekerk was wel drie ochtenden in de week in De Kolk te vinden. Zijn vrijwilligerswerk begon echter al in de jaren ’80, toen hij zich via het bouwoverleg over de renovatie van de Jan Bouwmeesterstraat aansloot bij de Bewonerscommissie. In 1997 werd hij tevens penningmeester van het Wijkbeheer, en ook praatte Aaldrik mee met de verschillende overleggroepen over de nieuwbouw in de Rosmolenwijk, wat later het Platform Herstructurering werd.
Ook al was hij al enige tijd gestopt met de werkzaamheden voor het Wijkbeheer en het Platform, hij werd steeds gevraagd om mee te denken of nieuwe leden in te werken. Aaldrik is ook nog jarenlang actief geweest in de overleggroep Wonen, Welzijn en Zorg dat was opgezet met een budget van de provincie, en waar veel aandacht werd besteed aan (het bestrijden van) eenzaamheid van ouderen.
Als waardering voor al zijn werk kreeg hij in 2008 (terecht!) de Co Kroesprijs uitgereikt!

Carl Lechner Voorzitter Bewonersinitiatief Rosmolenwijk ZaandamOud-vrijwilliger Carl Lechner kwam in aanraking met Buurthuis de Kolk omdat hij in de Gifcommissie “Land van Middelhoven” zat. In de openbare vergaderingen van het Wijkoverleg stelde Carl nogal kritieke vragen over de grondvervuiling en het was Jan Bos, toen voorzitter, die Carl (ongetwijfeld mede daardoor) benaderd heeft om zitting te nemen in het bestuur van het Wijkoverleg. Van het één kwam het ander; Jan Bos moest wegens werk zijn functie neerleggen en Carl werd naar voren geschoven als zijn opvolger. Na een gedegen opleiding door Welsaen en de gemeente heeft hij het voorzitterschap van het Wijkoverleg op zich genomen, met veel hulp vanuit het bestuur.
In september 2014 sloot Carl zich aan bij de initiatiefnemers van de Initiatiefgroep (“Houdt de Kolk open”) en heeft zich, samen met deze bevlogen groep mensen, ingezet om een rechtspositie te verkrijgen. Carl hoopt dat de doelstellingen van de nieuwe stichting -vanaf na de zomer op een nieuwe locatie- snel verwezenlijkt kunnen worden, dat er jongere mensen komen ondersteunen en dat de stichting én het buurthuis een breed draagvlak in de wijk verwerven. Als vrijwilliger in het buurthuis deed hij werk als beheerder, en stond achter de bar. Maar ook zijn handigheid kwam bij menig verbouwen van pas.

Marianne Monnier Bestuur en Verhuur Stichting Bewonersinitiatief Rosmolenwijk ZaandamMarianne Monnier Vanaf de startbijeenkomst met de gemeente in januari 2014 (na het faillissement van Welsaen) is Marianne betrokken bij de organisatie van het buurthuis zoals het nu ‘gerund’ wordt met de vele vrijwilligers. In het begin hield Marianne zich bezig met het onderzoek of het (financieel) mogelijk was om een buurthuis te continueren op eigen kracht en bracht daarnaast in kaart welke activiteiten en gebruikers er al waren en hoe dit voortgezet kon worden, samen met toekomstige nieuwe gebruikers. Nu de stichting op eigen benen staat, helpt Marianne het bestuur van de Stichting Bewonersinitiatief Rosmolenwijk als activiteitencoördinator en zorgt als zodanig ervoor dat alle activiteiten in het buurthuis een plek hebben. Voordat Marianne zich op deze taak stortte, werkte ze tien jaar in een buurthuis in Wormerveer, bij de Brede School in Amsterdam-Noord en de laatste zes jaar bij de gemeente op de afdeling Jeugd en Onderwijs. Marianne woont in de Gortpeller, zeker niet met haar rug naar de wijk, maar er middenin!

Ria Kroes-Mohrs Barvrouw Handwerken PR-commissieRia Kroes-Mohrs Veel mensen kennen Ria met lang haar, maar het bekende gezicht is nog duidelijk herkenbaar onder het ‘korte koppie’. Eind 1972 verhuisden Ria en haar man Co naar de Oostzijde 80d, naast de tweede generatie “Kroes Manufacturen”. Co werkte al sinds 1965 in de winkel en samen met Ria namen ze uiteindelijk de zaak (die in 1912 al begonnen was!) over. Ria’s man Co was actief bij veel organisaties en na zijn overlijden in oktober 2003 besloot Ria om zich aan te sluiten bij het Platform Herstructurering Rosmolenwijk. Het vergaderen over de voortgang van de Kolk had als gevolg dat Ria vrijwilliger werd bij de initiatiefgroep van de Kolk en ook bij de PR-groep. Ria vindt het belangrijk dat er een plek blijft bestaan, waar de mensen uit de Rosmolenwijk niet alleen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook informatie kunnen krijgen. Ria staat regelmatig achter de bar en tijdens de verzamelbeurs op zaterdag kan ze dat mooi combineren met haar hobby: het sparen van oude ansichtkaarten van bij voorkeur de Rosmolenwijk. Daarnaast gymt Ria bij Theresia in sporthal De Struijck en houdt ze van fotograferen.

Heleen van Wiechen Bardienst PR CommissieHeleen van Wiechen Op het Rosmolenwijkfeest werd Heleen, samen met haar buurvrouw Sophie, aangesproken over de herstart van De Kolk. Ze hoefde er niet lang over na te denken om zich aan te melden als vrijwilliger: een buurthuis is een plek om mensen te ontmoeten, om mensen iets te bieden en zorgt voor verbinding van de buurtbewoners. Heleen komt oorspronkelijk uit Overijssel, studeerde in Utrecht, woont sinds 2010 in Noord-Holland, en is van plan om hier voorlopig nog wel te blijven.
In het dagelijks leven is Heleen theatermaker en theaterdocent, en in De Kolk staat ze nu achter de bar op de donderdagmiddag. Daarnaast ondersteunt ze de PR-groep met bijvoorbeeld het maken van teksten en foto’s, de website en het schrijven van de nieuwsbrief. Naast haar (vrijwilligers-)werk studeerde ze in 2017 af aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.
Heleen woont samen met Paul, heeft twee katten, geniet van de lente, boeken en van spelletjes.

Riny Glim PR-Commissie Bestuurslid Stichting Bewonersinitiatief Rosmolenwijk ZaandamRiny Glim Haar vrijwilligerswerk begon op 2 december 1996 in buurthuis De Kolk, als bestuurslid en later als secretaris van het Stadsbreed Wijkbeheer in de Rosmolenwijk. Co Kroes zat ook in dat bestuur en als Riny in de winkel van Co kwam, zei hij: “Dit is mijn schraifmeissie!”
Riny heeft in de afgelopen jaren actief ondersteuning geboden aan de 55+-werkgroep (bestuurslid, lunchcafé, Kerst Inn, de bustochten voor de senioren in de wijk), en heeft zelfs -samen met Gerrit Huisstede- de eerste Co Kroesprijs ontvangen. Met het geld van deze prijs is een wandelroute door de wijk uitgeschreven langs de achttien straten in de Rosmolenwijk die naar molens zijn vernoemd.
Bij de kunstprojecten van MyHome was Riny zeer betrokken: in de blauwe caravan gaf ze aan de camera haar gedachten over de wijk en de plantsoenen, en voor de projecten met het karton, de kussens en het plastic was Riny bij de Open Homedagen druk in de weer. Ook is ze lid van de bewonerscommissie van Z.V.H., waar ze zich met veel energie inzet voor de openbare ruimte in de buurt én is ze actief bij het Wijkoverleg.
Het is belangrijk om samen met de wijkbewoners de wijk leefbaar te houden en er iets moois van te maken. Alleen gaat het niet, we hebben elkaar nodig.

Eric Teffer Beheer en technische zaken Bestuurslid Stichting Bewonersinitiatief Rosmolenwijk ZaandamEric Teffer is geboren en getogen in Tuindorp Oostzaan. Als sport beoefende hij Speleologie (grotbeklimming) en als lid van Speleo Amsterdam trainde hij in en buiten het gebouw van de oude Zwaardermakerfabriek aan de Oostzijde. Via clublid Gerrit van Huisstede is hij in 2000 in de Kopermolenstraat komen wonen en vrij snel ook betrokken geraakt bij de Rosmolenwijk. Hij werd onder andere mede-organisator van de Rosmolenwijkfeest, voorzitter van belangenvereniging Oostzijde en Omgeving (BVOO) en lid van stuurgroep van het platform Herstructurering. Samen met Gerrit en andere wijkbewoners won hij de 2e Co Kroesprijs van Parteon met het initiatief om MyHome te gebruiken als galerie voor kunst uit de wijk. Na ongeveer twee jaar heeft een groep kunstenaars dit voortgezet met diverse kunstprojecten.
Vanuit de initiatiefgroep ‘Houdt de Kolk open’ is hij, na jarenlang vrijwillig bestuurslid en beheerder, uiteindelijk gevraagd om betaald beheerder te zijn voor de Kolk. Eric vindt het belangrijk om wat te betekenen voor de wijk en een buurthuis mag niet mag ontbreken!
Hij zet zich in om van het buurthuis een ontmoetingsplek te maken voor jong en oud, waar je gezellig een babbeltje kan maken, kan deelnemen aan activiteiten en samen kan eten. Maar zeker ook een plek waar wijkbewoners met ideeën kunnen komen om activiteiten te organiseren in samenwerking met het buurthuis. De Kolk kan alleen bestaan door inzet van vrijwilligers en zijn motto is dan ook “voor de wijk, door de wijk!”